مرکز آموزش شرکت هواپیمایی آسمان - دوره آزاد مهمانداری


 


داوطلب گرامي ، از اينكه جنابعالي مركز آموزش شركت هواپيمايي آسمان را براي كسب دانش و مهارت آموزي در رشته مهمانداري انتخاب نموده ايد بسيار خرسنديم از آنجاييكه رشته انتخابي شما از اهميت زيادي برخوردار است و دوره مذكور به صورت آزاد براي پاسخگويي به تقاضاي شما متقاضي گرامي و علاقه مند به كسب علوم پروازي هدف گذاري گرديده است لذا متوليان اجراي دوره مذكور براي ارتقاء كيفيت برگزاري اين دوره از تمامي ظرفيتهاي موجود آموزشي در اين شركت بهره جويي نموده اند تا به نيازهاي آموزشي شما پاسخ دهند.از نكات قابل توجه در اين دوره ، تجربه پرواز واقعي با هواپيماهاي فعال شركت در كنار خلبانان و مهمانداران با تجربه و صلاحيتدارشركت هواپيمايي آسمان است كه به نوبه خود داراي ارزش بالايي در كسب تجربه ميباشد،لازم به ذكر است كه با اجراي اين مورد و پرداخت حق الزحمه پروازي به آموزش گيرندگاني كه موفق به طي مراحل مقدماتي آموزش در پروازهاي واقعي شده باشند قسمت قابل توجهي از هزينه هاي پرداختي ايشان بابت آموزش جبران خواهد شد.